Rút tiền mặt qua thiết bị POS là phạm pháp

Không chỉ qua thiết bị POS, việc rút tiền mặt qua tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cũng là hành vi bị cấm theo quy định của pháp luật.
Đây là cảnh báo vừa được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) gửi tới các tổ chức phát hành thẻ, các tổ chức thanh toán thẻ, các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, NHNN chi nhánh tỉnh, TP về việc chấn chỉnh tình trạng sử dụng thẻ tín dụng để thực hiện giao dịch khống.
Theo NHNN, thời gian gần đây, đã có hiện tượng đơn vị chấp nhận thẻ cung ứng cho chủ thẻ tín dụng dịch vụ rút tiền mặt qua thiết bị chấp nhận thẻ hoặc thông qua tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để sử dụng thẻ tín dụng. Từ đó, nhằm rút tiền mặt mà không phát sinh việc mua bán hàng hóa và dịch vụ.
Đây là hành vi giao dịch khống, bị cấm theo quy định của pháp luật, có nguy cơ phát sinh rủi ro, ảnh hưởng tới sự phát triển lành mạnh của thị trường thẻ tại Việt Nam, NHNN khẳng định.
Nhằm nảo đảm an toàn tài sản cho khách hàng và ngân hàng trong giao dịch thanh toán thẻ tín dụng, NHNN yêu cầu các tổ cức phát hành thẻ, tổ chức thanh toán thẻ tiến hành rà soát, đánh giá, lựa chọn các đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ có năng lực, uy tín khi ký kết hợp đồng; có quy trình, nghiệp vụ theo dõi, giám sát chặt chẽ các giao dịch thẻ tín dụng nhằm không để xảy ra tình trạng giao dịch khống tại các đơn vị chấp nhận thẻ.
Đối với các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, NHNN nghiêm cấm việc cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để thực hiện giao dịch khống bằng thẻ tín dụng dưới mọi hình thức. Có quy trình theo dõi, giám sát chặt chẽ các giao dịch thẻ tín dụng qua tổ chức của mình nhằm đảm bảo không để xảy ra hiện tượng sử dụng thẻ tín dụng để thực hiện giao dịch khống.

Leave a Reply

Contact Me on Zalo
Call Now Button