Cách chọn các cặp giao dịch

Làm thế nào để đặt lệnh

Đối với các nhà giao dịch đang sử dụng trang giao dịch trực tuyến, vui lòng truy cập trang chủ Bybit và click vào “Giao ngay” trên thanh điều hướng để vào trang giao dịch giao ngay. Nhà giao dịch cũng có thể truy cập trang giao dịch giao ngay qua liên kết bên dưới:

 

URL giao dịch Mainnet: https://www.bybit.com/trade/spot/BTC/USDT

URL giao dịch Testnet: https://testnet.bybit.com/trade/spot/BTC/USDT

a-1.pnga-2.png

Đối với các nhà giao dịch sử dụng ứng dụng của Bybit, hãy chọn “Giao ngay” ở dưới cùng bên phải để vào trang giao dịch.

a-3.png a-4.png

Cách chọn các cặp giao dịch

Đối với các nhà giao dịch sử dụng web, ở bên trái của trang, bạn có thể thấy tất cả các cặp giao dịch, cũng như giá giao dịch cuối cùng (USDT) và tỷ lệ phần trăm thay đổi trong 24 giờ của các cặp giao dịch tương ứng. Để nhanh chóng tìm được cặp giao dịch bạn muốn, vui lòng sử dụng hộp tìm kiếm để nhập trực tiếp cặp giao dịch bạn muốn xem.

a-5.png a-6.png

Với các nhà giao dịch sử dụng ứng dụng của Bybit, vui lòng chọn cặp giao dịch ở góc trên bên trái và bạn sẽ thấy danh sách đầy đủ các cặp giao dịch. Chỉ cần chọn cặp bạn muốn giao dịch.

a-7.png a-8.png

Ghi chú:

Hiện tại, chúng tôi chỉ hỗ trợ BTC/USDT, ETH/USDT, XRP/USDT và EOS/USDT.

Mẹo: Click vào dấu sao để thêm các cặp giao dịch được xem thường xuyên vào cột “Yêu thích”. Tính năng này cho phép bạn dễ dàng lựa chọn các cặp giao dịch để giao dịch.

Làm thế nào để đặt lệnh

Giao dịch giao ngay của Bybit cung cấp cho bạn ba loại lệnh: Lệnh giới hạn, Lệnh thị trường và Lệnh có điều kiện.

Hãy lấy BTC/USDT làm ví dụ để xem cách đặt các loại lệnh khác nhau.

Lệnh giới hạn

 1. Chọn “Giới hạn”
 2. Nhập giá đặt lệnh
 3. (a) Nhập số lượng BTC để mua/bán hoặc

    (b) Sử dụng thanh phần trăm

Nếu bạn muốn mua BTC, số dư khả dụng trong tài khoản giao ngay là 10.000 USDT. Sau đó, ví dụ, bạn có thể chọn 50%, tức là mua 5.000 USDT tương đương BTC.

 1. Nhấp vào “Mua BTC” hoặc “Bán BTC”

a-9.png

(Đối với máy PC)

a-10.png a-11.png

(Đối với Ứng dụng điện thoại)

 1. Sau khi xác nhận thông tin đã nhập là chính xác, hãy nhấp vào “Mua BTC” hoặc “Bán BTC”.

a-12.png a-13.png

  a-14.png a-15.png

Lệnh của bạn đã được đặt thành công. Đối với các nhà giao dịch sử dụng web, vui lòng vào “Lệnh mở” để xem chi tiết.

a-16.png

Đối với các nhà giao dịch sử dụng ứng dụng Bybit, họ có thể xem chi tiết trong “Lệnh mở”.

a-17.png

Lệnh thị trường

 1. Chọn “Thị trường”
 2. (a) Đối với Lệnh Mua: Nhập số tiền USDT được trả để mua BTC. Đối với Lệnh bán: Nhập số lượng BTC đã bán để mua USDT

Hoặc:

    (b) Sử dụng thanh phần trăm

Ví dụ: nếu bạn muốn mua BTC, số dư khả dụng trong tài khoản giao ngay là 10.000 USDT. Nếu bạn chọn 50%, thì bạn đang mua 5.000 USDT tương đương BTC.

 1. Nhấp vào “Mua BTC” hoặc “Bán BTC”.

a-18.png

(Trên PC)

a-19.png a-20.png

(Trên ứng dụng)

 1. Sau khi xác nhận thông tin đã nhập là chính xác, hãy nhấp vào “Mua BTC” hoặc “Bán BTC”.

a-21.png a-22.png

(Trên PC)

a-23.png a-24.png

(Trên ứng dụng)

Lệnh của bạn đã được đặt thành công. Đối với các nhà giao dịch sử dụng web, vui lòng vào “Đã khớp” để xem chi tiết Lệnh.

a-25.png

Mẹo: Bạn có thể xem tất cả các lệnh đã khớp trong cột “Đã khớp”.

Đối với các nhà giao dịch sử dụng ứng dụng của Bybit, vui lòng nhấp vào “Tất cả các lệnh-> “Lịch sử lệnh” để xem chi tiết lệnh.

a-26.png  a-27.png

Lệnh điều kiện

 1. Chọn “Điều kiện”
 2. Nhập giá kích hoạt
 3. Chọn thực hiện ở “Giá thị trường” hoặc “Giá giới hạn”

– Giá thị trường: Không cần đặt giá lệnh

– Giá giới hạn: Nhập giá lệnh

 1. Theo các loại lệnh khác nhau:

(a) Thị trường Mua: Nhập số tiền USDT được trả để mua BTC

       Giới hạn Mua: Nhập số lượng BTC bạn muốn mua

       Giới hạn/Thị trường Bán: Nhập số lượng BTC đã bán để mua USDT

Hoặc:

(b) Sử dụng thanh phần trăm

Ví dụ: nếu bạn muốn mua BTC, số dư khả dụng trong tài khoản giao ngay là 10.000 USDT. Giả sử bạn chọn 50%. Trong trường hợp này, bạn đang mua 5.000 USDT tương đương với BTC.

 1. Nhấp vào “Mua BTC” hoặc “Bán BTC”

a-28.png

(PC)

a-30.png a-29.png

(ứng dụng)

 1. Sau khi xác nhận thông tin đã nhập là chính xác, hãy nhấp vào “Mua BTC” hoặc “Bán BTC”.

a-31.png a-32.png

(PC)

a-33.png a-34.png

(ứng dụng)

Lệnh của bạn đã được đặt thành công.

Đối với các nhà giao dịch sử dụng web, vui lòng truy cập “Điều kiện” để xem chi tiết.

a-35.png

Đối với các nhà giao dịch sử dụng ứng dụng của Bybit, vui lòng nhấp vào “Tất cả Lệnh” -> “Lệnh Hiện tại” để xem chi tiết.

a-36.png a-37.png

Lưu ý:

– Hãy đảm bảo rằng có đủ tiền trong tài khoản giao ngay của bạn. Nếu không đủ tiền, các nhà giao dịch sử dụng web có thể nhấp vào “Gửi” hoặc “Chuyển” trong khu vực đặt lệnh gửi hoặc chuyển. Để biết thêm thông tin gửi tiền, vui lòng tham khảo tại đây.

– Đối với các tài khoản đăng ký trước ngày 15 tháng 7 năm 2021, tiền gửi sẽ được gửi vào tài khoản phái sinh mặc định và các tài khoản đăng ký sau ngày 15 tháng 7 sẽ được gửi vào tài khoản giao ngay mặc định. Để thay đổi tài khoản tiền gửi mặc định, bạn có thể vào trang cài đặt để đặt lại.