Việc tính toán lợi nhuận và thua lỗ có vẻ khá phức tạp và tẻ nhạt. Đừng lo, đã có chúng tôi hỗ trợ bạn!

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách đơn giản nhất để tính toán các số liệu này, nhờ vậy, bạn sẽ không phải nhờ trợ giúp để có thể hiểu những số liệu này nữa.

  • Tính toán lợi nhuận
  • Tính toán thua lỗ
  • Các công cụ hữu ích

Trước khi bắt đầu, hãy cùng xem xét một số thông tin rất hữu ích khi tính toán các số liệu này:

  1. Trong hai mức giá thuộc một cặp báo giá, mức giá cao hơn luôn là giá bán, còn giá thấp hơn luôn là giá mua
  2. Các lệnh mua được mở tại mức giá bán và đóng tại mức giá mua.
  3. Các lệnh bán được mở tại mức giá mua và đóng tại mức giá bán.
  4. Lệnh mua sẽ có lợi nhuận nếu giá đóng lệnh cao hơn giá mở lệnh, trong khi lệnh bán có lợi nhuận khi giá đóng lệnh thấp hơn giá mở lệnh.
  5. Lệnh mua sẽ thua lỗ khi giá đóng lệnh thấp hơn giá mở lệnh, trong khi lệnh bán sẽ thua lỗ khi giá đóng lệnh cao hơn giá mở lệnh.
  6. Khối lượng hợp đồng thông thường cho các cặp tiền tệ phổ biến là 100.000 đơn vị và kích thước điểm cơ bản là 0,0001.

Tính toán lợi nhuận

Giả sử bạn đã đặt một lệnh mua 5 lô cặp EURUSD. Giá tại thời điểm mua là 1,08155/1,08172.

Bạn đóng lệnh sau 3 ngày khi giá là 1,08188/1,08205.

Căn cứ vào việc các lệnh mua mở tại mức giá bán và đóng tại mức giá mua, giá mở lệnh của lệnh này là 1,08172 và giá đóng lệnh là 1,08188.

Vì giá đã tăng nên bạn đã kiếm được lợi nhuận.

Trước khi tính toán lợi nhuận, chúng ta sẽ cần tính toán giá trị điểm cơ bản của giao dịch này. Đó là số tiền bạn lời hoặc lỗ khi giá tăng hoặc giảm 1 điểm cơ bản.

Giá trị điểm cơ bản = Số lô x Khối lượng hợp đồng x Kích thước điểm cơ bản

= 5 x 100.000 x 0,0001

= 50 USD (luôn được tính theo đồng tiền định giá)

Lợi nhuận = (Chênh lệch giá / Kích thước điểm cơ bản) x Giá trị điểm cơ bản

= ((1,08188 – 1,08172) / 0,0001) x 50

= 80 USD

Như vậy, bạn đã kiếm được lợi nhuận là 80 USD từ giao dịch này.

Tính toán thua lỗ

Giả sử bạn đã đặt một lệnh bán 3 lô cặp GBPUSD. Giá tại thời điểm bán là 1,24177/1,24195.

Bạn đóng lệnh sau 2 ngày khi giá là 1,24207/1,24221.

Căn cứ vào việc các lệnh bán mở tại mức giá mua và đóng tại mức giá bán, giá mở lệnh của lệnh này là 1,24177 và giá đóng lệnh là 1,24221.

Vì giá đã tăng nên bạn đã bị thua lỗ.

Trước khi tính toán thua lỗ, chúng ta sẽ cần tính toán giá trị điểm cơ bản của giao dịch này. Đó là số tiền bạn lời hoặc lỗ khi giá tăng hoặc giảm 1 điểm cơ bản.

Giá trị điểm cơ bản = Số lô x Khối lượng hợp đồng x Kích thước điểm cơ bản

= 3 x 100.000 x 0,0001

= 30 USD (luôn được tính theo đồng tiền định giá)

Thua lỗ = (Chênh lệch giá / Kích thước điểm cơ bản) x Lợi nhuận điểm

= ((1,24221 – 1,24177) / 0,0001) x 30

= 132 USD

Như vậy, bạn đã bị thua lỗ 132 USD từ giao dịch này.

Các công cụ hữu ích

Tại Exness, chúng tôi cung cấp cho bạn một số công cụ có thể hữu ích cho việc tính toán và giúp mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Hãy nhớ tìm hiểu về máy tính của nhà giao dịch để biết về giải pháp hỗ trợ các vấn đề tính toán bằng một cú nhấp và cả bộ chuyển đổi tiền tệ của chúng tôi để kiểm tra tỷ giá hối đoái tại bất kỳ thời điểm nào.