Cách sử dụng Máy tính của nhà giao dịch

Máy tính của nhà giao dịch là một công cụ thiết yếu dành cho các nhà giao dịch cấp trung cũng như người mới bắt đầu.

Công cụ tuyệt vời này sẽ giúp bạn tính toán các giá trị cơ bản của lệnh giao dịch bạn muốn mở, bao gồm giá trị Ký quỹ, Giá trị điểm cơ bản, Phí qua đêm mua và Phí qua đêm bán, cũng như Khối lượng và giá Lô. Thay vì thực hiện các tính toán này một cách thủ công, bạn có thể sử dụng Máy tính của nhà giao dịch để thực hiện theo cách tự động.

Xem video sau để tìm hiểu cách sử dụng Máy tính của nhà giao dịch chỉ trong vài bước đơn giản:

https://www.youtube.com/watch?v=JzfQ2v0cAb0&feature=emb_title

Leave a Reply

Contact Me on Zalo
Call Now Button