Cách thiết lập và thay đổi mức Cắt lỗ và Chốt lời

Đăng Ký Nhận Vocher Giảm Giá

Nhận Vocher giảm giá qua Email

Cảm ơn bạn đã đăng ký

Lỗi Rồi

Cắt lỗ (SL) và Chốt lời (TP) là các giới hạn được đặt cho các giao dịch (lệnh thị trường hoặc lệnh chờ) nhằm tự động đóng những lệnh này tại mức lợi nhuận kỳ vọng hoặc mức thua lỗ tối thiểu.

Hãy cùng xem cách thiết lập và quản lý những mức này trên các thiết bị giao dịch đầu cuối khác nhau:

MT4 và MT5 (Thiết bị đầu cuối trên máy tính, thiết bị di động và web)

Đối với các thiết bị đầu cuối trên máy tính, thiết bị di động và web, bạn có thể thiết lập mức SL và TP trong các trường hợp sau:

  • Trong khi đang mở một giao dịch
  • Đối với một giao dịch đang mở, hãy nhấp chuột phải vào lệnh trong thẻ Giao dịch và chọn Sửa hoặc Xoá* để thiết lập mức SL và TP bạn mong muốn. Khi đã được thiết lập, các mức này vẫn có thể được thay đổi thành các giá trị khác sau này.

*Đối với các thiết bị đầu cuối trên thiết bị di động, nút này tên là Sửa.

Thiết bị đầu cuối Exness (Web)

Nếu sử dụng Thiết bị đầu cuối Exness để giao dịch, bạn có thể thiết lập các mức SL và TP bằng các cách sau:

  • Trong khi đang mở một giao dịch, hãy nhấp vào Tự động đóng trong cửa sổ lệnh.
  • Nếu giao dịch đã mở:

            –  Chuyển đến thẻ Danh mục đầu tư.

            –  Nhấp vào biểu tượng bút chì bên cạnh lệnh mà bạn chọn trong thẻ Đang mở.

            –  Sau khi thiết lập xong, hãy nhấp vào Áp dụng.

Exness Trader

Nếu sử dụng Exness Trader để giao dịch, bạn có thể thiết lập các mức SL và TP bằng các cách sau:

  • Trong khi đang mở một giao dịch.
  • Nếu giao dịch đã mở:

            –  Chuyển đến thẻ Lệnh.

            –  Thiết lập mức SL và TP cho lệnh mà bạn chọn trong thẻ Đang mở.

            –  Sau khi thiết lập xong, hãy nhấp vào Áp dụng.

Tham gia bản tin chúng tôi


Leave a Reply

Nhận Voucher Giảm Giá Rút Tiền

Cảm ơn bạn đã đăng ký

Lỗi rồi

Contact Me on Zalo
Call Now Button