Rút tiền mặt từ thẻ tín dụng không cần đăng nhập

 • Dịch vụ đổi thẻ tín dụng sang ngang
 • Dịch vu rút tiền thẻ tín dụng
 • DỊch vụ đáo hạn thẻ tín dụng
 • Dịch vụ tra CIC 5 năm
 • Rút tiền mặt từ thẻ tín dụng

  Xem bảng so sánh rút tiền ở ATM và Bảo Kim để thấy được lợi ích mà Bảo Kim mang đến cho bạn.
  ATM
  Bảo Kim
  Phí rút tiền
  Phí cao 4% – 5%
  Chỉ 2,6%
  Lãi suất
  2% – 2,5%/ Tháng
  0%
  Hạn mức rút
  50% số tiền trong thẻ
  Rút toàn bộ tiền
  Ví dụ: Bạn cần rút 10 triệu
  ATM
  Bảo Kim
  Phí rút tiền
  400,000đ (4%)
  260,000đ
  Lãi suất
  200,000đ (2%)
  Tổng tiền
  600,000đ
  260,000đ
  Bạn tiết kiệm được 340,000đ

Add Comment