Cách bắt đầu sử dụng Binance Launchpool

Binance Launchpool là gì?

Video hướng dẫn:Launchpool

Binance Launchpool cho phép người dùng kiếm phần thưởng token mới bằng cách stake BNB, BUSD và các token khác trên nền tảng.

Làm thế nào để truy cập Launchpool?

1. Đăng nhập vào tài khoản Binance và nhấp vào nút điều hướng – [Launchpad].
1e12dd1e07e4e52e1ec6a257c06b8edf
Sau đó, cuộn xuống để tìm [Launchpool] và danh sách các dự án hiện có và đã hoàn thành.
9c0e832c2e958bd7402ab95f264ddf57
Bạn cũng có thể truy cập Launchpool bằng cách nhấp vào[Tài chính] [Binance Earn].
3288e93f26a287b5ab43dcb9858614b6
Cuộn xuống và nhấp vào [Xem thêm] trong [Launchpool].
f47598595b00d59617e0f73897b8a8e7

Làm thế nào để tham gia vào một dự án mới?

Hãy lấy Flamingo (FLM) làm ví dụ. Trên trang Launchpool, bạn có thể thấy các tùy chọn stake hiện có để farm FLM. Ví dụ: [Flamingo BNB] nghĩa là bạn có thể stake BNB để farm FLM. Nhấp vào [Stake ngay] để tham gia.
1075ea4303a4d3ef0065849ab34611e8
Tại đây, bạn có thể xem thông tin phần thưởng của dự án và tỷ lệ phần trăm lợi suất hàng năm (APY) ước tính.
2c04e301d311340eac66d3ef0913abc7
[Tiền của tôi] cho biết tài sản bạn đã stake. [Hiện có] cho biết số dư có thể dùng để stake trong Ví Spot. Nếu không giữ BNB, bạn có thể nhấp vào [Mua BNB].
Sau đó, nhấp vào [Stake] để stake BNB nhằm farm FLM. Bạn có thể rút tài sản bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào [Rút]. Để xem hồ sơ stake, hãy nhấp vào [Lịch sử stake].
43386ec2002f5b97dd7c602d3a6aa143
[Phần thưởng của tôi] cho biết phần thưởng kiếm được mà bạn chưa nhận (được cập nhật hàng giờ). Bạn có thể nhấp vào [Nhận phần thưởng] để nhận token kiếm được vào Ví Spot bất cứ lúc nào bạn muốn. Để xem phần thưởng đã nhận hoặc lịch sử phân bổ, nhấp vào [Lịch sử nhận].
abbfe1a66f774714ded9ffb9c4451017
Stake tài sản nhàn rỗi ngay hôm nay để farm token mới!

Leave a Reply

Contact Me on Zalo
Call Now Button