TPBank – Ngân hàng đầu tiên ra mắt “Ứng tiền từ Thẻ tín dụng”

TPBank – Ngân hàng đầu tiên ra mắt “Ứng tiền từ Thẻ tín dụng” với chi phí thấp nhất tại Việt Nam

“Ứng tiền từ Thẻ tín dụng” của TPBank là dịch vụ có chi phí thấp nhất tại Việt Nam với mức phí ứng tiền chỉ 2%, bằng 50% so với mức 4% phổ biến trên thị trường hiện nay. Ngoài ra nhân dịp ra mắt sản phẩm, các khách hàng đăng ký dịch vụ này trong 3 tháng đầu tiên còn được giảm phí ứng tiền chỉ còn 1%.

Leave a Reply

Contact Me on Zalo
Call Now Button