Tổng bí thư: Nhất định chúng ta sẽ làm chuyển biến tình hình

Nhà cung cấp nổi bật :

Shopee Tiki lazada Sendo

Sáng nay, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị trực tuyến cán bộ toàn quốc phổ biến, quán triệt nghị quyết Hội nghị TƯ 4 (khóa 12) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng; các ủy viên TƯ Đảng tham dự.

Ở địa phương, tại các điểm cầu của tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc TƯ có các Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành và ủy viên Ủy ban Kiểm tra tỉnh, thành phố tham dự.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành TƯ Đảng khóa 12 đã bàn và thống nhất ban hành nghị quyết tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

Đây là một nghị quyết rất quan trọng, đề cập đến một vấn đề vừa cơ bản, vừa cấp bách, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đặc biệt quan tâm và hoan nghênh.

Nhà cung cấp nổi bật :

Shopee Tiki lazada Sendo

Nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông

Để triển khai thực hiện nghị quyết, Bộ Chính trị đã ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện với những nội dung cụ thể. Bộ Chính trị tổ chức hội nghị cán bộ toàn quốc trực tuyến để phổ biến, quán triệt mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung cốt lõi của nghị quyết và kế hoạch triển khai thực hiện, tạo sự thống nhất cao về nhận thức để các đồng chí lãnh đạo chủ chốt từ TƯ tới cơ sở chỉ đạo, tiến hành thực hiện nghị quyết một các có hiệu quả ở địa phương, đơn vị, cơ quan mình.

Nhà cung cấp nổi bật :

Shopee Tiki lazada Sendo

“Sự có mặt đông đủ của nhiều ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ủy viên Ban Chấp hành TƯ, các lãnh đạo chủ chốt các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở TƯ và các tỉnh thành phố trong cả nước đã nói lên tầm quan trọng của hội nghị này và thể hiện tinh thần nghiêm túc, quyết tâm cao của Đảng ta”, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Để thực hiện có hiệu quả nghị quyết TƯ về xây dựng đảng thì nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn và biện pháp phải vững; 

Bộ Chính trị tin tưởng rằng với quyết tâm chính trị rất cao của toàn Đảng, sự đồng tình ủng hộ mạnh mẽ của toàn dân, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất định chúng ta sẽ làm chuyển biến được tình hình để không phụ lòng mong đợi của nhân dân đối với Đảng, để xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, thật sự là đạo đức, là văn minh”.

Sau phát biểu chỉ đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính thay mặt Bộ Chính trị quán triệt nội dung nghị quyết và kế hoạch thực hiện nghị quyết.

Hội nghị sẽ diễn ra trong sáng nay. Sau nội dung quán triệt của Trưởng ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính, hội nghị sẽ tiến hành thảo luận. Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh sẽ phát biểu giải đáp các ý kiến và phát biểu bế mạc hội nghị.

Theo VGP

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments