Rút tiền thẻ tín dụng tại 207 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà , Cầu Giấy,