Dịch Vụ Rút tiền mặt 3s – Số Số 58 Vũ Trọng Phụng

  • Dịch vụ đổi thẻ tín dụng sang ngang
  • Dịch vu rút tiền thẻ tín dụng
  • DỊch vụ đáo hạn thẻ tín dụng
  • Dịch vụ tra CIC 5 năm
  • Dịch Vụ Rút tiền mặt 3s – Số Số 58 Vũ Trọng Phụng

    Bạn có thẻ tín dụng của ngân hàng cấp và bên chúng tôi có máy pos do ngân hàng cấp, thay vì khi bạn quẹt thẻ để mua hàng thì chúng tôi sẽ giao trực tiếp tiền mặt cho bạn.

    Vì Pos của chúng tôi được ngân hàng cấp nên khi bạn đến quẹt thẻ tín dụng để lấy tiền mặt thì phí bạn mất sẽ rất ít chỉ từ 1,1 %.

Add Comment