ĐĂNG KÝ VAY MUA NHÀ – XE – ĐÁO HẠN

 1. Thủ tục cho vay đơn giản, thuận tiện.
 2. Được tư vấn bởi đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, nhiệt tình;
 3. Trả gốc hàng tháng/quý/ban niên hoặc hàng năm;
 4. Trả lãi hàng tháng hoặc hàng quý.
 5. Bảo đảm tiền vay: tài sản hình thành từ vốn vay, hoặc tài sản bảo đảm khác là bất động sản, GTCG/TTK của khách hàng hoặc của bên thứ ba, hoặc kết hợp các hình thức bảo đảm.
  • Sinh sống/thường xuyên làm việc trên cùng địa bàn Chi nhánh cho vay hoặc địa bàn giáp ranh các Chi nhánh cho vay.
  • Có thu nhập ổn định, đảm bảo khả năng trả nợ.
  • Có tài sản bảo đảm phù hợp với các quy định của Bank.

 

 

 

  ĐÁO HẠN – RÚT TIỀN – VAY MUA NHÀ – VAY MUA XE

  Đăng ký rút tiền, Vay tiền nhanh

  Đăng ký rút thẻ ,vay tiền nhanh 24h !

  Cám ơn bạn

  Đã xảy ra sự cố