Câu nói của 10 tỷ phú sẽ khiến bạn thay đổi suy nghĩ về tiền bạc

  • Dịch vụ đổi thẻ tín dụng sang ngang
  • Dịch vu rút tiền thẻ tín dụng
  • DỊch vụ đáo hạn thẻ tín dụng
  • Dịch vụ tra CIC 5 năm
  • Mark Zuckerberg – CEO của Facebook

    Mục tiêu của tôi chưa bao giờ chỉ đơn giản là tạo ra một công ty. Có nhiều người đã hiểu lầm câu nói này và cho rằng tôi không quan tâm đến doanh thu, lợi nhuận cũng như hoạt động của công ty. Nhưng với tôi, sứ mệnh của một công ty không đơn giản chỉ có doanh thu và lợi nhuận, chúng tôi muốn thay đổi cả thế giới.

Add Comment