Biểu Phí Rút Tiền Thẻ Tín Dụng Tại Hà Nội

Biểu phí rút tiền thẻ tín dụng qua POS

Số tiền rút Phí rút
Dưới 20.000.000 1.8%
Từ 20.000.000 – 200.000.000 1.7%
Từ 200.000.000 – 500.000.000 1.6%
Từ 500.000.000 – 1 tỷ 1.x%
Trên 1 tỷ 1.x%

Biểu phí đáo hạn thẻ tín dụng VPBank

Số tiền đáo Phí đáo thẻ
Dưới 20.000.000 2%
Từ 20 triệu đến dưới 500 triệu 1.8%
Trên 500 triệu 1.7%

Biểu phí đáo hạn thẻ tín dụng không phải thẻ VPBank

Số tiền đáo Phí đáo
Dưới 100 triệu 2%
Trên 100 triệu 1.8%

Liên hệ : Zalo,Tele,Tel : 0907975888

Địa chỉ : 73 Hoàng Ngân

Add Comment